Kylälehden historia ja tehtävä

Tottijärven Kylälehti on ilmestynyt vuodesta 1989 lähtien. Kylälehden perusti Tottijärven kylätoimikunta, joka oli Tottijärvi-Seuran edeltäjä. Kylälehti ilmestyi kolme kertaa vuodessa vuoteen 2013 asti. Vuodesta 2014 alkaen se on ilmestynyt kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2014 lehteä alettiin painaa värillisenä.

Kylälehden perusajatus on toimia tottijärveläisten äänenkannattajana, kaikkien kyläläisten yhteisenä lehtenä. Se pyrkii kertomaan ajankohtaisista asioista ja ylläpitämään kyläläisten kiinnostusta oman kylänsä asioihin ja toimintaan. Kylälehden tärkeimpiin tehtäviin on myös aina kuulunut kerätä, tallentaa ja jakaa sivuillaan paikallista perinnetietoa, kulttuuria ja historiaa.

Tottijärven Kylälehti on aikakauslehti, jossa on huolella toimitettuja ja taitettuja juttuja, ei tiedotuslehti, kuten sitä esimerkiksi Finna-tietokannassa vanhanaikaisesti yhä luonnehditaan.

Website Built with WordPress.com.

Ylös ↑